Over ons

                 Akabe Hasselt

Wat is Akabe?
Onze scoutsgroep, Akabe Hasselt, is net dat tikkeltje anders. Het is een scoutsgroep waar zowel VALIDE als ANDERS-VALIDE kinderen en jongeren welkom zijn. En dat reeds zo'n 45 jaar lang. In die zin is Akabe Hasselt een echte pionier op het gebied van inclusieve jeugdwerking.

Om de twee weken, op zaterdagnamiddag, organiseren wij allerhande activiteiten opdat de kinderen op een speelse manier met elkaar leren omgaan. Wij richten ons op jongeren van 6 tot 25 jaar.
Onze groep is daartoe verdeeld in vier takken:
De kapoenen (6-9), de welpen (9-12), de middengroep (12-15), en tenslotte de jin (vanaf 15). Valide leden kunnen op hun 18de in de leiding komen. Jongeren met een beperking blijven welkom in onze oudste groep tot 25 jaar.
Deze manier van werken is zo'n 45 jaar geleden ontstaan toen enkele vrijwilligers met een 'traditionele' Akabe-werking begonnen in Hasselt. Broers, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes kwamen na een tijdje ook mee. Zo evolueerde men naar een gemengde werking waarin integratie centraal stond.

Wat doen we?
Onze scoutsgroep werkt identiek hetzelfde als een traditionele jeugdbeweging. We doen dezelfde spelen, beleven evenveel avontuur en spanning en vragen daarvoor evenveel inzet. Het enige verschil is dat wij het doen op ons tempo, op onze manier. En dat is: WIJ DOEN ALLES SAMEN !!! Bosspel, stadsspel, lange uitputtende tochten, paracommandoparcours, zeepkistenrace, zwemmen, vlottentocht, verwenactiviteit, zweten in onze zelfgemaakte sauna, ...
Daarnaast gaan we ook twee keer per jaar op weekend en één keer op kamp. De oudste tak mag zelfs om de drie jaar proeven van het buitenland. Zo maakten we ondermeer Spanje, Kroatië, Engeland, Hongarije en Frankrijk al onveilig. Ieder jaar organiseren we ook een spaghetti-avond. Dit enerzijds om onze kas wat te spekken en anderzijds is het een geste naar de ouders, familie en vrienden toe.

Onze leden
In onze scoutsgroep is iedereen welkom, zowel VALIDEN als ANDERS-VALIDEN. Wij sluiten niemand uit omwille van de aard van hun beperking. In onze groep zijn er zowel kinderen met het syndroom van down, kinderen met gedragsstoornisssen, fysiek gehandicapten, mentaal gehandicapten, doven, kinderen met autisme en jongeren met een meervoudige handicap. Het gevolg van onze groepsindeling is dat in onze oudste groep, de jin, de personen met een beperking meer dan 70% van de tak vertegenwoordigen. Dit leidt tot heel wat inspanningen qua verzorging en verantwoordelijkheid. Toch is het niet de bedoeling dat de leiding in deze oudste groep alle taken op zich neemt. Van alle leden wordt er wel verwacht dat zij hun steentje in de mate van het mogelijke bijdragen. Op die manier doet iedereen in onze werking een belangrijke ervaring qua inzet en verantwoordelijkheid op.

De leiding
Onze leidingsploeg bestaat uit 20 vrijwillige jongeren boven de 18 jaar, zonder een specifieke opleiding gericht op personen met een beperking. Binnen onze leidingsploeg worden extra taken en verantwoordelijkheden toegekend. De groepsleiding tracht de werking in goede banen te leiden. Deze persoon onderhoudt ook de contacten met andere scoutsgroepen via de districtsraad.

Voor het materiaal wordt een verantwoordelijke aangesteld, daarnaast zijn er nog de financieel verantwoordelijke, de subsidieverantwoordelijke en de vier takverantwoordelijken.

Uniform
Wij dragen geen traditioneel scoutsuniform, maar we hebben onze eigen T-shirts en Truien.
De groene zijn voor de leden en de rode voor de leiding.

Financiën
Het lidgeld en het kampgeld trachten we zo laag mogelijk te houden, zodat onze werking toegankelijk blijft voor iedereen. Dit doen we bijvoorbeeld door ieder jaar, gedurende de hele maand december, in de Carrefour (Kuringen) cadeautjes in te pakken.

Zo'n 25 jaar geleden hebben we nieuwe aangepaste lokalen gebouwd. Dit met behulp van eenmalige giften, onder andere van de Lion's Club. Voor het verdere beheer en onderhoud van onze lokalen is er een VZW opgericht. In deze "VZW Moet Kunnen" zijn vooral de oud-leiding goed vertegenwoordigd.

Om de kas van deze VZW te spijzen, worden de lokalen tijdens de zomermaanden verhuurd aan andere groepen.